fbpx

(คลิป) ทุนทางวัฒนธรรม ปลดปล่อยศักยภาพท้องถิ่น

น่าเสียดายที่ความงดงามและรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถูกกลบด้วยเสียงปืนและเสียงระเบิด ข่าวจากทางหน้าจอโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเตอร์เน็ต รายงานแต่เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรง จนทำให้ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าใกล้

ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัด เริ่มต้นตั้งแต่ จังหวัดปัตตานี ไปต่อที่ จังหวัดยะลา ก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่ จังหวัดนราธิวาส ได้เห็นความงดงามของสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ผู้คนทั่วประเทศไม่เคยรู้เห็น

หนึ่งในสถานที่ซึ่งว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ไปเยือนคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผู้ใหญ่รัศมินทร์ นิติธรรม ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ได้พาเยี่ยมชมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย ซี่งเขาเก็บสะสม และจัดแสดงอยู่ในแต่ละห้องอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์,  เครื่องใช้ไม้สอยของชาวมลายูในชายแดนภาคใต้, อุปกรณ์ทำการประมง, ศัสตราวุธ อาทิ กริช ดาบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมลายูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ดำเนินการโดยงบประมาณส่วนตัวของผู้ใหญ่รัศมินทร์ เขาเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นปรับปรุงบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อ 8 ปีที่แล้วว่า เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้ของพ่อที่เก็บไว้ในบ้าน รู้สึกถึงคุณค่าที่มีอยู่ ไม่อยากเก็บไว้ชมแต่เพียงผู้เดียว การนำออกมาจัดแสดงให้คนทั่วไปได้เห็นนั้น เป็นแนวทางหนึ่งในการสืบสานให้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นยังคงอยู่

นอกจากการจัดแสดงแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ และที่น่าสนใจมากคือ ผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกซึ่งมีจำหน่ายในพิพิธภัณฑ์นั้น ผู้ใหญ่รัศมินทร์เป็นทั้งต้นคิด และคนออกแบบด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มี เกิดเป็นแบรนด์ “ขุนละหาร” ตามชื่อพิพิธภัณฑ์ เป็นตัวอย่างของการ “ปลดปล่อย” ศักยภาพของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

#พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร

[ ทุนทางวัฒนธรรม ปลดปล่อยศักยภาพท้องถิ่น ]น่าเสียดายที่ความงดงามและรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถูกกลบด้วยเสียงปืนและเสียงระเบิด ข่าวจากทางหน้าจอโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเตอร์เน็ต รายงานแต่เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรง จนทำให้ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าใกล้ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัด เริ่มต้นตั้งแต่ จ.ปัตตานี ไปต่อที่ จ.ยะลา ก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่ จ.นราธิวาส ได้เห็นความงดงามของสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่น้อยรายจะเคยเห็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ไปเยือนคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งผู้ใหญ่รัศมินทร์ นิติธรรม ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ได้พาเยี่ยมชมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมาย ซี่งแกเก็บสะสม จัดแสดงอยู่ในแต่ละห้องอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์, เครื่องใช้ไม้สอยของชาวมลายูในชายแดนภาคใต้, อุปกรณ์ทำการประมง, ศาตราวุธ อาทิ กริช ดาบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมลายูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ดำเนินการโดยงบประมาณส่วนตัวของผู้ใหญ่รัศมินทร์ โดยแกเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นปรับปรุงบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อ 8 ปีที่แล้วว่า เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้ของคุณพ่อที่เก็บไว้ในบ้าน รู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่า ไม่อยากเก็บไว้ชมแต่เพียงผู้เดียว การนำออกมาจัดแสดงให้คนทั่วไปได้เห็นนั้น เป็นแนวทางหนึ่งในการสืบสานให้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นยังคงอยู่นอกจากการจัดแสดงแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ และที่น่าสนใจมากคือ ผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกซึ่งมีจำหน่ายในพิพิธภัณฑ์นั้น ผู้ใหญ่รัศมินทร์เป็นทั้งต้นคิด และคนออกแบบด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มี เกิดเป็นแบรนด์ "ขุนละหาร" ตามชื่อพิพิธภัณฑ์ เป็นตัวอย่างของการ "ปลดปล่อย" ศักยภาพของท้องถิ่นอย่างแท้จริง#พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年9月20日周四