fbpx

หยุดใช้การทหารนำ – สร้างเวทีถกแก้ปัญหาใต้

ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเสวนาเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล หัวข้อ “สัญญาณการเลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทย ต่ออนาคตสันติภาพปาตานี” ณ ห้องประชุม Patani Center จังหวัดปัตตานี

“ถ้าประเทศนี้ยังปกครองโดยรัฐบาลทหารอยู่ การแก้ปัญหาที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จ มีแต่ความคิดแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่แก้ปัญหาลักษณะนี้ได้ ในหลายๆ ประเทศก็มีปัญหาแบบเดียวกับเรา และเขาก็แก้ไขด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เพราะถ้าประเทศเป็นเผด็จการ ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพ ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจ ไม่สามารถโต้แย้งถกเถียงกันได้ ก็จะไม่รู้ว่าปัญหานั้นอยู่ตรงไหน”

ต้องให้คนที่มีความคิดหลากหลายได้มาถกเถียงกัน พูดคุยกันได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไข สำหรับแนวคิดของเรา ในการแก้ไขเรื่องนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ สั้น กลาง และยาว คือ ระยะสั้น ต้องสร้างสนามหรือเวที ให้คนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ และต้องรับประกันความปลอดภัย อาวุธในมือทั้งฝ่ายรัฐและขบวนการต้องเอาออกไปก่อน ซึ่งเรื่องนี้ถ้าอยู่ภายใต้รัฐบาล คสช. ทำไม่ได้แน่นอน

“ระยะกลาง เรื่องรูปแบบการกระจายอำนาจ ที่ทุกคนรู้จักดีคือ อบจ. หรือ อบต. ที่ผู้นำท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง แต่ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้กันน้อยมาก นั่นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ซึ่งปัจจุบันใช้กับเฉพาะกรุงเทพมหานคร และพัทยา ต้องออกแบบการมีส่วนร่วม มีงบประมาณ มีอำนาจให้บริหารจัดการตนเองได้ด้วย ในระยะกลางอีกเรื่องคือ กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหมดต้องทบทวน กฎอัยการศึก พรบ. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ต้องรื้อทำใหม่ สุดท้าย ระยะยาว เป็นเรื่องวัฒนธรรม ความคิด ต้องทำให้การศึกษามีความหลากหลาย ไม่ใช่ผลิตคนที่เหมือนออกมาจากหนังสือเล่มเดียวกันหมด”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty