fbpx

(คลิป) แปรรูปข้าวเป็น ‘เหล้า’ เพิ่มมูลค่า

เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างขณะนี้ กรณีแม่ค้าวัย 60 ปี ชาวบุรีรัมย์ขายข้าวหมากห่อใบตองอยู่ในตลาดนัดแล้วถูกจับ โดนปรับ 50,000 บาท แต่ต่อรองเหลือ 10,000 บาท ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ไม่ได้จับที่ขายข้าวหมาก แต่จับในข้อหาขายเหล้าสาโท (สุราแช่) ซึ่งบรรจุถุงพลาสติกมัดปากถุง ตรวจสอบพบ 11 ถุง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน มาตรา 153 พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประนอม เชิมชัยภูมิ เครือข่ายสุราพื้นบ้าน และประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย คือหนึ่งในบุคคลที่ต่อสู้เรื่องเหล้าพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน และเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันแน่นหนักว่า พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นั้นเป็นปัญหาต่อประชาชนคนรากหญ้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสุราพื้นบ้านรายเล็กรายน้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีมาตรฐานสูง ซึ่งมีแต่รายใหญ่เท่านั้นที่ทำได้

หรือแม้แต่ภาษีในการซื้อแสตมป์ติดขวดสุรา ซึ่งมีราคาสูงมาก อาทิ เหล้า 35 ดีกรี แสตมป์ดวงละ 41 บาท เหล้า 40 ดีกรี ราคาแสตมป์อยู่ที่ดวงละ 43 บาท ทำให้ต้องจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่้งชาวบ้านทั่วไปไม่มีกำลังซื้อ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดกลุ่มผู้ผลิตเหล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตมากมาย แทนที่รัฐบาลจะได้ภาษีเต็มๆ  กลับส่งผลให้ชาวบ้านต้องออกไปผลิตเหล้าตามป่าตามเขา เพื่อมาบริโภคเอง หรือเอามาใช้ตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

“สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนมากที่สุดว่าทำไมชาวบ้านต้องทำเหล้า ทำไมต้องมีเรื่องเหล้า จริงๆ  เรื่องเหล้าเป็นกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะยกระดับมูลค่าของมัน ที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอ และเสนอต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็คือว่า ทำไมรัฐบาลจะต้องใช้นโยบายประกันราคาข้าว หรือไปรับจำนำข้าว ทำไมไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านเอาข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเป็นเหล้า หรือสับปะรดที่เป็นปัญหาก็เอามาทำเป็นบรั่นดี ผลไม้ต่างๆ ก็ทำเป็นไวน์ได้ แบบนี้ยกระดับมูลค่าผลผลิตได้มากกว่า 15 เท่า ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงินสนับสนุนด้วย เพียงรัฐบาลแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบบางอย่างเท่านั้น ก็จะทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องราคาสูงขึ้นแล้ว”

หลายคนอาจคิดว่าเหล้าคือสินค้าบาป แต่ในความเป็นจริง สุราเป็นสินค้าควบคุมที่มีกฎระเบียบอยู่แล้ว ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า การตั้งกฎมาตรฐานการผลิต มาตรฐานโรงงาน รวมทั้งการตั้งราคาอากรแสตมป์ที่สูงเกินกำลังชาวบ้านธรรมดาโดยเฉพาะเกษตรกร คือการกีดกันเพื่อผูกขาดไว้ให้ผู้ผลิตรายใหญ่ไม่กี่รายหรือไม่ อย่างไร 

 

#ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #เชียงราย

เหล้าวิถีชาวบ้าน

[ แปรรูปข้าวเป็น 'เหล้า' เพิ่มมูลค่า ]เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างขณะนี้ กรณีแม่ค้าวัย 60 ปี ชาวบุรีรัมย์ขายข้าวหมากห่อใบตองอยู่ในตลาดนัดแล้วถูกจับ โดนปรับ 50,000 บาท แต่ต่อรองเหลือ 10,000 บาท ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ไม่ได้จับที่ขายข้าวหมาก แต่จับในข้อหาขายเหล้าสาโท (สุราแช่) ซึ่งบรรจุถุงพลาสติกมัดปากถุง ตรวจสอบพบ 11 ถุง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน มาตรา 153 พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ประนอม เชิมชัยภูมิ เครือข่ายสุราพื้นบ้าน และประธานสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย คือหนึ่งในบุคคลที่ต่อสู้เรื่องเหล้าพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน และเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันแน่นหนักว่า พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นั้นเป็นปัญหาต่อประชาชนคนรากหญ้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสุราพื้นบ้านรายเล็กรายน้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีมีมาตรฐานสูง ซึ่งมีแต่รายใหญ่เท่านั้นที่ทำได้หรือแม้แต่ภาษีในการซื้อแสตมป์ติดขวดสุรา ซึ่งมีราคาสูงมาก อาทิ เหล้า 35 ดีกรี แสตมป์ดวงละ 41 บาท, เหล้า 40 ดีกรี ราคาแสตมป์อยู่ที่ดวงละ 43 บาท ทำให้ต้องจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่้งชาวบ้านทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ เหตุดังนี้ จึงเกิดกลุ่มผู้ผลิตเหล้าที่ไม่ต้องขออนุญาตมากมาย แทนที่รัฐบาลจะได้ภาษีเต็มๆ กลับส่งผลให้ชาวบ้านต้องออกไปผลิตเหล้าตามป่าตามเขา เพื่อมาบริโภคเอง หรือเอามาใช้ตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน"สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนมากที่สุดว่าทำไมชาวบ้านต้องทำเหล้า ทำไมต้องมีเรื่องเหล้า จริงๆ เรื่องเหล้าเป็นกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อที่ยกระดับมูลค่าของมัน ที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอ และเสนอต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็คือว่า ทำไมรัฐบาลจะต้องใช้นโยบายไปประกันราคาข้าว หรือไปรับจำนำข้าว ทำไมไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านเอาข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเป็นเหล้า หรือสัปปะรดที่เป็นปัญหาก็เอามาทำเป็นบรั่นดี ผลไม้ต่างๆก็ทำเป็นไวน์ได้ แบบนี้ยกระดับมูลค่าผลผลิตได้มากกว่า 15 เท่า เรื่องแบบนี้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงินด้วย เพียงรัฐบาลแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบบางอันเท่านั้น ก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องราคาสูงขึ้นแล้ว"#ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #เชียงราย

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月16日周四