fbpx

ชาวนา-นักธุรกิจ เป็นผู้ผลิตเหมือนกัน

“เมื่อก่อนแม่น้ำป่าสักเป็นป่ารก ตื้นเขิน เวลาหน้าน้ำก็จะเกิดน้ำหลากท่วมพืชผลการเกษตรเสียหาย ต่อมามีงบประมาณการขุดลอก เมื่อขุดลอกแล้วก็ช่วยลดความเสียหายลงไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังประสบปัญหาว่า เมื่อน้ำมาแล้วก็ไหลผ่านไปเร็ว เพราะไม่มีฝาย หรืออ่างเก็บน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้”

ข้างต้นคือเสียงสะท้อนของอดีตผู้นำชุมชนคนหนึ่ง ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พูดถึงปัญหาที่คนในพื้นที่ประสบอยู่ โดยเฉพาะเรื่องระบบชลประทานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำมาหากินของพวกเขา

มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอศรีเทพ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อย แต่จากสภาวะการขาดแคลนน้ำที่เป็นอยู่อย่างในปัจจุบัน ชาวนาพื้นที่ทำนาได้แค่เพียงปีละครั้งเดียว ซึ่งพอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ที่นาก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรอีก จนกว่าจะถึงหน้านาปีถัดไป

“อยากให้ภาครัฐลงมาดูระบบชลประทานแม่น้ำป่าสัก และช่วยสร้างฝายชะลอน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ อาจไม่ต้องถึงขั้นทำนาปรังที่ต้องใช้น้ำมากก็ได้ แค่ให้เราได้ปลูกพืชระยะสั้น เพิ่มรายได้ แค่นี้เราก็พอใจแล้ว”

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญของชาวไร่ชาวนาที่เป็นประเด็นซึ่งผู้มีอำนาจจัดการควรจะต้องนำมาคิดอย่างจริงจังได้แล้ว เพราะเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน นั่นคือ การไม่อาจเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าเกษตรได้ด้วยตนเอง

“ชาวนากับนักธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหมือนกัน แต่ทำไมชีวิตถึงต่างกันมาก นักธุรกิจเขาผลิตสินค้า รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ ก็กำหนดราคาขายได้เพื่อให้มีกำไร แต่ชาวนา เรารู้ต้นทุนการผลิตข้าวของเราเช่นกัน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง ทุกคนรู้ดีว่าเท่าไหร่ แต่พอผลิตได้มาแล้ว ทำไมไม่สามารถที่จะกำหนดราคาให้เกินต้นทุน แล้วขายให้มีกำไรได้”

ถ้าจะเทียบในเชิงธุรกิจ ธุรกิจผลิตข้าวของชาวนาควรจะดีเพราะมีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก คนไทยกินข้าวทุกวัน ยังไม่นับความต้องการจากตลาดต่างประเทศ 

สวนทางกับความเป็นจริงที่ชาวนาในหลายพื้นที่ บางครั้งจนเสียจนแทบไม่มีอะไรจะกิน

 

ถึงเวลาของชาวนาหรือยัง?

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เพชรบูรณ์