fbpx

(คลิป) แปรรูปเพิ่มผลผลิต ฝันถึงโรงงานผลิตยางรถในประเทศ

ป้ายบอกราคารับซื้อน้ำยางสดที่ติดอยู่ด้านหน้า “สหกรณ์กองทุนสวนยาง คลองวังช้าง จำกัด” ระบุตัวเลขชัด มองเห็นแต่ไกลว่า “ราคาน้ำยางสดวันนี้ 40.00 บาท” ซึ่งถ้าเทียบกับในท้องตลาด นับว่าสูงกว่าที่บรรดาพ่อค้าคนกลางรับซื้อทั่วไปจากเกษตรกรประมาณ 5 บาท ในช่วงสถานการณ์วิกฤตราคาดิ่งเหว ชนิดที่คนทำสวนหรือแม้แต่คนทั่วไปมักแซวกันเล่นว่า ราคายางปัจจุบันนี้ “สามโลร้อย” 

บนถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดใน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ผ่านสวนปาล์ม สวนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ และมีโอกาสได้พูดคุยกับ รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ   เขาเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวสวนยาง 

รุ่ง เล่าว่า โรงงานรมยางแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2538 ราว 3 ล้านกว่าบาท ก่อสร้างเสร็จเปิดดำเนินการเมื่อปี 2539 โดยมีรูปแบบคือ รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อนำมาทำเป็นยางแผ่นดิบรมควัน  จากนั้นก็จำหน่ายต่อให้กับผู้รับซื้อ 

สมาชิกเริ่มต้นของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวังช้าง จำกัด มีประมาณ 30 คน ขณะที่ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 327 คน มีกำลังรับซื้อน้ำยางสดในปัจุบันอยู่ที่ 15 ตันต่อวัน

“เราไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายจากการทำโรงงานตรงนี้ คิดแค่ว่า ทำอย่างไรให้สมาชิกอยู่ได้ ขายน้ำยางได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้เท่านั้นเอง” รุ่งกล่าวพร้อมกับบอกถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตในปัจจุบันที่ทำอยู่ อาทิ การจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกในราคาถูก โดยเฉพาะสูตรปุ๋ยที่ทางกลุ่มคิดค้นกันขึ้นมาเอง ปัจจุบันขายถูกกว่าท้องตลาดถึงกระสอบละ 200 บาท 

นี่คือสถานการณ์ที่ราคายางพาราตกต่ำ และยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาจนเป็นที่พอใจของเกษตรกรชาวสวนยางได้ แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังมีความฝันอยู่ลึกๆ ที่ตรงกัน 

“ความฝันที่เราเคยคุยกันไว้นั่นคือ อยากเห็นการใช้ยางพาราที่มากขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่เน้นแต่เรื่องการส่งออก แต่ควรต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ราคาสูงขึ้น วันนี้ ทำไมเราต้องส่งให้ต่างประเทศแปรรูป แล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทย ยกตัวอย่าง ยางรถยนต์ คนจำนวนมากมียานพาหนะ ต้องใช้ยางรถยนต์กันทั้งนั้น แต่ทำไมไม่ส่งเสริมให้เกิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ขึ้นในประเทศ” 

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ชุมพร #ราคายาง

อนาคตใหม่ X ชาวสวนยาง

[ แปรรูปเพิ่มผลผลิต ฝันถึงโรงงานผลิตยางรถในประเทศ ] ป้ายบอกราคารับซื้อน้ำยางสดที่ติดอยู่ด้านหน้า “สหกรณ์กองทุนสวนยาง คลองวังช้าง จำกัด” ระบุตัวเลขชัด มองเห็นแต่ไกลว่า “ราคาน้ำยางสดวันนี้ 40.00 บาท” ซึ่งถ้าเทียบกับในท้องตลาด นับว่าสูงกว่าที่บรรดาพ่อค้าคนกลางรับซื้อทั่วไปจากเกษตรกรประมาณ 5 บาท ในช่วงสถานการณ์วิกฤตราคาดิ่งเหว ชนิดที่คนทำสวนหรือแม้แต่คนทั่วไปมักมักแซวกันเล่นว่า ราคายางปัจจุบันนี้ “สามโลร้อย” บนถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผ่านสวนปาล์ม สวนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ และมีโอกาสได้พูดคุยกับ รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ที่เล่าให้ฟังถึงตัวอย่างการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวสวนยาง รุ่ง เล่าให้ฟังว่า โรงงานรมยางแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2538 ราว 3 ล้านกว่าบาท ก่อสร้างเสร็จเปิดดำเนินการเมื่อปี 2539 โดยมีรูปแบบคือรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อนำมาทำเป็นยางแผ่นดิบรมควัน จากนั้นก็จำหน่ายต่อให้กับผู้รับซื้อ สมาชิกเริ่มต้นของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวังช้าง จำกัด มีประมาณ 30 คน ขณะที่ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 327 คน มีกำลังรับซื้อน้ำยางสดในปัจุบันอยู่ที่ 15 ตันต่อวัน“เราไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายจากการทำโรงงานตรงนี้ คิดแค่ว่า ทำอย่างไรให้สมาชิกอยู่ได้ ขายน้ำยางได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้เท่านั้นเอง” รุ่ง กล่าวพร้อมกับบอกถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตในปัจจุบันที่ทำอยู่ อาทิ การจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกในราคาถูก โดยเฉพาะสูตรปุ๋ยที่ทางกลุ่มคิดค้นกันขึ้นมาเอง ปัจจุบันขายถูกกว่าท้องตลาดถึงกระสอบละ 200 บาท นี่คือสถานการณ์ที่ราคายางพาราตกต่ำ และยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาจนเป็นที่พอใจของเกษตรกรชาวสวนยางได้ แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังมีความฝันอยู่ลึกๆ ตรงกัน “ความฝันที่เราเคยคุยกันไว้นั่นคือ อยากเห็นการใช้ยางพาราที่มากขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่เน้นแต่เรื่องการส่งออก แต่ควรต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ราคาสูงขึ้น วันนี้ ทำไมเราต้องส่งให้ต่างประเทศแปรรูป แล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทย ยกตัวอย่าง ยางรถยนต์ ทุกคนมียานพาหนะ ต้องใช้ยางรถยนต์กันทั้งนั้น แต่ทำไมไม่ส่งเสริมให้เกิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ขึ้นในประเทศ” #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ชุมพร #ราคายาง

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月8日周三