fbpx

(คลิป) แค่เปิดพื้นที่ ไอเดียดีๆ ก็พร้อมเกิด

เราเชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบอยู่อีกมากมาย แต่ติดอยู่แค่ว่า ไม่มีพื้นที่ให้แสดงออก ดังนั้น แนวนโยบาย 3 ด้านหลักๆ ของทีมอนาคตใหม่ที่เรียกว่า “3 ป.” คือ 1.ปลดล็อก 2.ปรับโครงสร้าง และ 3.เปิดโอกาส จึงเกิดขึ้น

ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเยือน อำเภอเมือง จังหวัด.ฉะเชิงเทรา และมีโอกาสได้พบกับ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ศิลปินและอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แม้จะไม่ได้เป็นคน “แปดริ้ว” โดยกำเนิด แต่เมื่ออาจารย์อาจิณโจนาธานได้มาสอนหนังสืออยู่ที่เมืองแห่งนี้ ได้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น ของผู้คน ก็อยากจะนำสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่นั้นออกมาอวดให้ใครต่อใครได้รับรู้

นี่จึงเป็นจุดกำเนิดของ “Many Cuts Art Space” หรือชื่อไทยคือ “หลายริ้ว อาร์ต สเปซ” พื้นที่แสดงงานศิลปะ และสถานที่พบปะของชาวแปดริ้วที่สนใจในประเด็นสังคม และการทำงานสร้างสรรค์ 

อาจารย์หนุ่มบอกว่า แกลเลอรี่แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ให้คนแปดริ้วได้แสดงงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นนำศิลปะจากภายนอก งานของศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับ มาแสดงให้ชาวแปดริ้วได้รู้จักด้วย ดังชื่อ “หลายริ้ว” ที่เขาบอกว่าต้องไปให้ไกลกว่าแค่ “แปดริ้ว”

ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชวนอาจารย์อาจิณโจนาธาน พูดคุยและนำชม Art Space แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองแปดริ้ว เวลานี้

 

#ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #ฉะเชิงเทรา #แปดริ้ว

อนาคตใหม่@ฉะเชิงเทรา

[ แค่เปิดพื้นที่ ไอเดียดีๆก็พร้อมเกิด ]เราเชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบอยู่อย่างมากมาย แต่ติดอยู่แค่ว่า ไม่มีพื้นที่ให้แสดงออก ดังนั้น แนวนโยบาย 3 ด้านหลักๆ ของทีมอนาคตใหม่ที่เรียกว่า “3 ป.” อย่าง 1.ปลดล็อก 2.ปรับโครงสร้าง และ 3.เปิดโอกาส จึงเกิดขึ้นปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเยือน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และมีโอกาสได้พบกับ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ศิลปินและอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แม้จะไม่ได้เป็นคน “แปดริ้ว” โดยกำเนิด แต่เมื่ออาจารย์อาจิณโจนาธานได้มาสอนหนังสืออยู่ที่เมืองแห่งนี้ ได้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น ของผู้คน ก็อยากจะนำสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นั้นออกมาอวดให้ใครต่อใครได้รับรู้นี่จึงเป็นจุดกำเนิดของ “Many Cuts Art Space” หรือชื่อไทยคือ “หลายริ้ว อาร์ต สเปซ” พื้นที่แสดงงานศิลปะ และสถานที่พบปะของชาวแปดริ้วที่สนใจในประเด็นสังคม และการทำงานสร้างสรรค์ อาจารย์หนุ่ม บอกว่า แกลอรีแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ให้คนแปดริ้วได้แสดงงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้น นำศิลปะจากภายนอก งานของศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับ มาแสดงให้ชาวแปดริ้วได้รู้จักด้วย ดังชื่อ “หลายริ้ว” ที่เขาบอกว่าต้องไปให้ไกลกว่า “แปดริ้ว”ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชวนอาจารย์อาจิณโจนาธาน พูดคุยและนำชม Art Space แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองแปดริ้ว เวลานี้#ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #ฉะเชิงเทรา #แปดริ้ว

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月6日周一