fbpx

(คลิป) รัฐสวัสดิการ: คุณว่าฝันนี้เป็นจริงได้ไหมในประเทศไทย?

อนาคตใหม่ กับกิจกรรมพิเศษ FWP Hackathon ตอน Hack Welfare โดยได้รับความร่วมมือจากแนวร่วม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนอนาคตใหม่ของประเทศและประชาชนร่วมกัน

ด้วยการระดมกำลังค้นหาข้อมูลสวัสดิการทุกด้านของชีวิตคนไทย จนได้ประเด็นของตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เทียบสัดส่วนกับตัวเลขที่ต้องใช้ในชีวิตจริง ตั้งแต่เกิด วัยเรียน แก่ชราเจ็บป่วยจนวาระสุดท้าย และยังเปรียบเทียบกับข้อมูลรัฐสวัสดิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ร่วมกันหามาเป็นกรณีศึกษา

ผลลัพธ์ที่ได้จากความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วม อนาคตใหม่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในส่วนของการพัฒนานโยบายที่เราถือว่าต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของคนไทย

 

#fwphackathon #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่

FWP Hackathon – Hack Welfare

[ รัฐสวัสดิการ : คุณว่าฝันนี้เป็นจริงได้ไหมในประเทศไทย? ]อนาคตใหม่ กับกิจกรรมพิเศษ FWP Hackathon ตอน Hack Welfare โดยได้รับความร่วมมือจากแนวร่วม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนอนาคตใหม่ของประเทศและประชาชนร่วมกันด้วยการระดมกำลังค้นหาข้อมูลสวัสดิการทุกด้านของชีวิตคนไทย จนได้ประเด็นของตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เทียบสัดส่วนกับตัวเลขที่ต้องใช้ในชีวิตจริง ตั้งแต่เกิด วัยเรียน แก่ชราเจ็บป่วยจนวาระสุดท้าย และยังเปรียบเทียบกับข้อมูลรัฐสวัสดิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ร่วมกันหามาเป็นกรณีศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วม อนาคตใหม่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในส่วนของการพัฒนานโยบายที่เราถือว่าต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของคนไทย#fwphackathon #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月4日周六