fbpx

(คลิป) 30 กว่าปีแล้วยังไม่ได้สัญชาติ

ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย ทีมอนาคตใหม่มีโอกาสได้พบปะกับ วรินทร จุ่มธิ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ไม่ยึดติดกับการเกษตรแบบเก่า

ปัจจุบัน นอกจากทำนา ปลูกพืชผักหลายชนิด โดยนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้แล้ว วรินทรยังเลี้ยงหนูพุก และปูนา ซึ่งชนิดหลังนั้นได้แปรรูปเป็น “น้ำปู๋” บรรจุขวดจำหน่าย ขายดีจนไม่เพียงพอกับความต้องการ

หลังจากพูดคุยกันสักพักจึงได้รู้ว่า วรินทร มีประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต นั่นคือเรื่องสถานะบุคคล ตัวเขาเองหลุดพ้นปัญหานี้แล้ว เพราะมีผู้รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจึงได้สัญชาติไทย แต่แม่แท้ๆ ของเขา ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มากว่า 30 ปีแล้ว ยังเป็นคนไร้สัญชาติ และความหวังจะได้สัญชาติไทยยังเป็นสิ่งที่เลือนรางและยากเย็นเต็มที ปัญหานี้ยังย้อนกลับมาถึงตัวเขาเองด้วยในการต้องจัดการให้แม่ได้อยู่อาศัยกับเขาอย่างถูกกฎหมาย โดยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินเรื่องหนังสือรับรองการทำงานให้แม่ปีละ 10,000 บาท และแม่ต้องอยู่ในนามคนงานของฟาร์ม    

“เมื่อไหร่ที่การได้สัญชาติจะพิจารณาตามความเป็นอยู่จริงของผู้คน และปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เชียงราย

อนาคตใหม่@เชียงราย

[ 30 กว่าปีแล้วยังไม่ได้สัญชาติ ]ในการเดินทางมาเยือน จ.เชียงราย ทีมอนาคตใหม่มีโอกาสได้พบปะกับ วรินทร จุ่มธิ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ไม่ยึดติดกับการเกษตรแบบเก่าปัจจุบัน นอกจากทำนา ปลูกพืชผักหลายชนิด โดยนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้แล้ว วรินทรยังเลี้ยงหนูพุก และปูนา ซึ่งชนิดหลังนั้น ได้แปรรูปเป็น “น้ำปู๋” บรรจุขวดจำหน่าย ขายดีจนไม่เพียงพอกับความต้องการคุยกันระยะหนึ่งก็ได้รู้ว่า วรินทร ยังมีอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต นั่นคือเรื่องสถานะบุคคล โดยเขาโชคดีที่มีคนรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม จึงได้สัญชาติไทย ขณะที่แม่แท้ๆ นั้น แม้จะอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มากว่า 30 ปีแล้ว แต่เรื่องการได้สัญชาติไทยยังเป็นสิ่งที่เลือนลางและยากเย็นเต็มทีปัจจุบัน วรินทรต้องเสียค่าใช้จ่ายราวปีละ 10,000 บาท เพื่อขอหนังสือรับรองการทำงานให้แม่ตัวเอง ในฐานะคนงานในฟาร์ม#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เชียงราย

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年7月22日周日