fbpx

ข้ามพ้นมรดก คสช. ต้องอาศัยพลังจากประชาชนทุกคน

เวทีเสวนา “อนาคตประชาธิปไตยไทย ข้ามพ้น กับดัก ความหวัง” ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในวาระ 69 ปีการก่อตั้งคณะ เป็นเวทีแรกที่เชิญตัวแทนพรรคการเมืองระดับผู้นำพรรคไปได้ถึง 4 พรรค  คือ จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ไพบูลย์ นิติตะวัน พรรคประชาชนปฏิรูป และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ที่เปิดพื้นที่ประชาธิปไตยในห้วงยามของเผด็จการ แม้บรรยากาศการเสวนาจะดุเดือด มีความเห็นต่างกันบ้าง แต่ก็มีหลายจุดที่นักการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามเห็นตรงกัน  โดยเฉพาะประเด็นที่ว่ารัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และ คสช. ต้องปลดล็อกพรรคการเมืองโดยเร็ว ลดการใช้อำนาจเผด็จการ เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นบริสุทธิ์ยุติธรรมย่างแท้จริง

ในเวทีนี้ ธนาธรย้ำว่ากับดักสำคัญของประชาธิปไตยไทย คือรัฐประหารซ้ำซาก ที่ทำให้ไทยพัฒนาตามโลกไม่ทัน และสิ่งที่เราต้องข้ามพ้นให้ได้ คือมรดกรัฐประหารอย่างรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ พรรคที่เชิดชูประชาธิปไตยต้องได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และเดินหน้าทำประชามติขอแก้รัฐธรรมนูญ แล้วให้ประชาชนลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญเมื่อร่างเสร็จ อาจใช้เวลามาก แต่ต้องทำเพื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารอย่างสันติ เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

เพราะการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้ แม้คณะรัฐประหารจะวางกลไกไว้มากมายเพื่อให้มรดก คสช .คงอยู่ต่อไป แต่หากประชาชนรวมพลังกัน มีฉันทามติร่วมกันว่าจะต้องข้ามพ้นกับดักนี้ อนาคตใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ย่อมเกิดขึ้นได้จริง

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่