fbpx

(Infographic) วิถีแห่งการเมืองใหม่อนาคตใหม่

มีหลายท่านสนใจสอบถามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ และนโยบายที่เป็นรูปธรรม  เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะเป็นผู้นำประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้หรือไม่ แม้ตอนนี้เราจะยังประกาศนโยบายอย่างชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากติดล็อกคำสั่ง คสช. แต่นี่คือวิธีการทำ “พรรคการเมืองแบบใหม่” ของเรา และทันทีที่ คสช. ปลดล็อก นำความปกติคืนสู่การเมืองไทย เราพร้อมนำเสนอนโยบายต่อสาธารณชน เพื่อยืนยันว่าอนาคตใหม่ คือพรรคทางหลักของการเมืองไทย 

 

อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่

(เชิญเป็นแนวร่วมอนาคตใหม่ >> https://futureforwardparty.org/join)