fbpx

“อนาคตใหม่” โดย ผการัมย์ งามธันวา


“อดีตเวิ่นเว้อ

เพ้อเจ้อก้ำก้ำกึ่งกึ่ง

รำพึงระโบยโหยหา

 

ปัจจุบันเลินเล่อ

เผอเรอสว่างซึ้งสร่าง อ้างว้างอึงวึง

ส่วงสึมซึมซา

 

อนาคตจะพบเจอ

ท้าทายทบทวีถลกถกทึ้ง

ทิศทางจะนำพาความหวังพลังตรึง

 

สู่จุดหมายทายท้าลึกซึ้ง

อนาคตใหม่

 

ที่ร่ำเปิงกาแฟ

มิตรสหายมาเยือน”


บทกวีจากศิลปินผู้สนับสนุน #ทีมอนาคตใหม่ สร้างสรรค์ให้เป็นกำลังใจ